Ring på +45 6595 2525
Permanent vejrbeskyttelse, der opstilles hurtigt

Mange forskellige udstyrsmuligheder for midlertidige haller

  • Mulighed for beklædning med presenninger eller profilerede stålplader
  • Med passende varmeisoleringsforanstaltninger opnås en K-værdi på 0,5
  • Der kan integreres forskydelige tage samt kransystemer med en løftebelastning på 3 ton
  • Individuelle komponenter til tilslutning til eksisterende bygninger eller haller

Fordele ved midlertidige haller sammenlignet med traditionel halbygning

  • Der udarbejdes en statisk beregning for konstruktionen og i visse tilfælde behøves ingen byggetilladelse
  • Konstruktioner uden fundament, der kan udvides efter ønske
  • Mange forskellige udstyrs-, væg- og tagvarianter
  • Kort planlægnings- og udførelsesfase

Fleksibel – Alternative løsningsmodeller – lave omkostninger – miljøvenlig

Nogle projekter kræver inden for meget kort tid en stor produktions- eller montagehal – i en midlertidig hal kan selv meget store bygningsdele som f.eks. skibssektioner eller vindkraftanlæg fremstilles efter kort byggetid. 

Vi realiserer dine individuelle ønsker med vores komplekse og højfunktionelle midlertidige haller.
 
- vi planlægger din næste hal! Du kan enten købe eller leje din midlertidige hal af os.